Důležité informace

Obecně zde platí pravidlo, že co bylo postaveno bez ohlášení či povolení, lze i zbourat bez ohlášení či povolení. Nesmí se však jednat o velké stavby typu domu, garáže apd. K demolici těchto velkých objektů je nutné stavební povolení. K tomu musíte vyplnit žádost o demolici a doložit dokumentaci (povolení od sousedů, plány bouraného objektu, pasport) na stavební úřad. Souhlas je vydán obvykle do 30 dnů.

U většiny staveb je nutné doložit i projekt demolice a doklad o vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí).

Pokud je vyžadováno stavební povolení, musí bourání provádět specializovaná firma.
Před zahájením demolice se musí odpojit voda, elektřina, plyn i kanalizace a odevzdat elektroměr či plynoměr. Přípojky musí být chráněny.

Po ukončení demoličních prací zbývají poslední dva kroky, a to nahlášení úspěšného provedení demolice stavebnímu úřadu a odstranění nemovitosti z katastru nemovitostí předáním potvrzení ze stavebního úřadu.
Ze zkušeností lze říci, že obytné objekty do 300 m2 plochy likvidujeme do 14 dnů.

Komerční objekty a bytové domy jsou individuální podle náročnosti, pravidlem však bývá likvidace do 30 dnů.
Demolice jsou vždy individuální záležitost, ale díky mnohaletým zkušenostem jsme vytvořili kalkulátor , díky kterému si můžete výši nákladů spojených s demolicí snadno spočítat.

Jak mám tedy postupovat?

Jako první podáte žádost o demolici, potřebujete:

  • Plány bouraného objektu
  • Povolení od sousedů
  • Pasport (potřeba když není dostupná žádná projektová dokumentace nebo není aktuální)
  • Projekt demolice (záleží na stavebním úřadě)
  • Doklad o vlastnictví

Za další odpojíte objekt od všech přípojek

  • Voda
  • Elektrika - odevzdám elektroměr (doporučuji rovnou nechat zřídit stavební přípojku)
  • Plyn - odevzdám plynoměr
  • Kanalizace
  • A přípojky řádně zabezpečíte.

Následně předáte objekt firmě provádějící demolici.
Po ukončené demolici doložíte podklady od firmy na stavební úřad a necháte vyjmout objekt z katastru nemovitostí.